طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو سمند سورن

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو سمند سورن

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو سمند سورن

شرکت نیمه هادی عماد در زمینه تولید ایربگ خودرو سمند سورن با شرکتهای معتبر این حوزه دارای قرارداد همکاری و توسعه محصول می باشد و محصولات ذیل را با همکاری این شرکتها طراحی و تولید انبوه نموده است :

  • ایربگ سمت راننده DAB
  • ایربگ سمت سرنشین PAB
  • ACU خودرو
  • کلاک اسپرینگ CS
  • کلید غیر فعال کننده DAS

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو سمند سورن

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو سمند سورن