مزایدات و مناقصات

مزایدات و مناقصات

مزایدات و مناقصات

**   آگهی مزایده : کارخانه تولیدی با عرصه ملک به مساحت 1976 متر و سوله به مساحت 887 متر مربع دارای نیم طبقه و سه طبقه اداری  به مساحت هر طبقه حدود 160متر و نگهبانی، دارای دفترچه قرارداد و پروانه بهره برداری با قدمت حدود 15 سال

واقع در  شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، خیابان گلبن 15، پلاک 8

قیمت پایه مزایده : 23 میلیارد ریال

 

  • از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی در ساعات اداری، با مراجعه به دفتر شرکت نیمه هادی عماد واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، پائینتر از خیابان شهید بهشتی ، کوچه دل آرا، پلاک 5 ، طبقه دوم ، ضمن دریافت اطلاعات مربوط به ملک و شرایط خرید، فرم ارائه پیشنهاد دریافت نمایند.

 

گشایش پاکتها در تاریخ 14/12/1397 راس ساعت 15 در محل دفتر مرکزی می باشد .

تلفن هماهنگی و بازدید : 09026263502 – 70و 88705650  آقای رمضانی

 

**  آگهی مزایده : ملک اداری 21 واحدی ، 2340 متر زیربنای اداری در 5 طبقه ،47 فقره پارکینگ در 3 طبقه، 897 متر زمین، بر 21 دارای بنای حدودا 26 ساله

محل استقرار ملک : تهران ، خ شهید بهشتی ، خ احمد قصیر ، کوچه پژوهشگاه دوم، پ 13

قیمت پایه مزایده : سیصد و هفتاد میلیارد ريال با شرایط نقد و اقساط یکساله

 

  • از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی در ساعات اداری، با مراجعه به دفتر شرکت نیمه هادی عماد واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، پائینتر از خیابان شهید بهشتی ، کوچه دل آرا، پلاک 5 ، طبقه دوم ، ضمن دریافت اطلاعات مربوط به ملک و شرایط خرید، فرم ارائه پیشنهاد دریافت نمایند.

 

  • گشایش پاکتها در تاریخ 15/12/1397 راس ساعت 15 در محل دفتر مرکزی می باشد .

تلفن هماهنگی و بازدید : 09026263502 – 70و 88705650  آقای رمضانی

مزایدات و مناقصات

مزایدات و مناقصات