مزایدات و مناقصات

مزایدات و مناقصات

مزایدات و مناقصات

– شرکت نیمه هادی عماد در نظر دارد جهت خرید تعداد ۱۰۰۰۰۰ عدد آنتن ایموبیلایزر با مشخصات فنی که در پیوست فنی اسناد مناقصه می باشد از شرکتهای قطعه ساز خودرویی حقیقی و حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.لذا متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری یازدهم تیر ۹۹ به نشانی تهران بزرگراه ارتش، شرق، بعد از چهار راه مینی سیتی، خیابان برادران شاه مرادی، صنایع قطعات الکترونیک ایران،شرکت نیمه هادی عماد، واحد بازرگانی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۲۳۵۰۴۳۵۸ داخلی ۲۶۳۷۸ تماس حاصل فرمایند.

مهلت ارسال اسناد: ۱۷ تیر ماه ۹۹

– شرکت نیمه هادی عماد در نظر دارد جهت خرید تعداد ۱۰۰۰۰ عدد ECU بنزینی مدل SIM2k34 با مشخصات فنی در پیوست فنی اسناد از شرکتهای قطعه ساز خودرویی حقیقی و حقوقی واجد شرایط خریداری نماید. لذا متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری یازدهم تیر ماه ۹۹ با مراجعه به آدرس : تهران، بزرگراه ارتش ، شرق، بعد از چهار راه مینی سیتی،خیابام برادران شاه مرادی،صنایع قطعات الکترونیک ایران،شرکت نیمه هادی عماد، واحد بازرگانی مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۳۵۰۴۳۵۸ داخلی ۲۶۳۷۸ تماس حاصل فرمایند،

مهلت ارسال اسناد: ۱۷ تیر ۹۹

مزایدات و مناقصات

مزایدات و مناقصات