طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو پراید

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو پراید

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو پراید

شرکت نیمه هادی عماد در زمینه تولید ایربگ خودرو پراید با شرکتهای معتبر این حوزه دارای قرارداد همکاری و توسعه محصول می باشد و محصولات ذیل را با همکاری این شرکتها طراحی و تولید انبوه نموده است :

  • ایربگ سمت راننده DAB
  • ایربگ سمت سرنشین PAB
  • مجموعه غربیلک MF و SW
  • ACU خودرو
  • مجموعه دسته راهنما COMBO
  • کلاک اسپرینگ CS
  • کلید غیر فعال کننده DAS
  • مجموعه دسته راهنما

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو پراید

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو پراید