طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو تیبا

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو تیبا

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو تیبا

شرکت نیمه هادی عماد در زمینه تولید ایربگ خودرو تیبا با شرکتهای معتبر این حوزه دارای قرارداد همکاری و توسعه محصول می باشد و محصولات ذیل را با همکاری این شرکتها طراحی و تولید انبوه نموده است :

  • ایربگ سمت راننده DAB
  • ایربگ سمت سرنشین PAB
  • مجموعه غربیلک MF و SW
  • ACU خودرو
  • مجموعه دسته راهنما COMBO
  • کلاک اسپرینگ CS
  • کلید غیر فعال کننده DAS
  • مجموعه دسته راهنما
  • دسته سیم پشت آمپر تیبا معمولی (231)
  • دسته سیم پشت آمپر تیبا 2 (211)

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو تیبا

طراحی و تولید مجموعه قطعات ایربگ خودرو تیبا