تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران ، بلوار ارتش ، خیابان برادران شاهمرادی ، صنایع قطعات الکترونیک، نیمه هادی عماد

کد پستی: ۱۶۹۸۶۱۸۱۴۵

تلفن:  ۲۳۵۰۴۳۵۸

فاکس: ۲۲۹۴۸۸۵۵

پست الکترونیک: Info@emadsemicon.ir

تماس با ما

تماس با ما